Julien Spianti Work on paper, paintings, videos
Rencontre à la Kolyma by Julien SpiantiKolyma - Camp by Julien SpiantiKolyma - Camp #7 by Julien SpiantiLes amis de Staline by Julien SpiantiExemplunque Dei by Julien Spiantizek by Julien SpiantiHeritage by Julien SpiantiForme du camp by Julien SpiantiTentative de fuite by Julien SpiantiPrêtrise du camp by Julien SpiantiPropaganda by Julien Spianti